maris polymers

איטום למאגרי מי שתייה – מריס 300

פוליאוריטן דו רכיבי לאיטום מאגרי מי שתיה

983

נקה
כמות:
1

איתור המוצר בסביבתך

המערכת תאתר את החנויות הקרובות ביותר עם המוצר שחיפשתם

לפניך רשימת החנויות

ציפוי פוליאוריטני דו רכיבי המתאים לאיטום מאגרי מי שתיה, בריכות, מקומות סגורים ללא אוורור. לא מכיל מדללים, 100% מוצקים - לא מאבד מנפחו, בעל תקן למי שתיה - נבדק ע"י מכון התקנים, עמיד במים עומדים.
תכולהכושר כיסוי
17.5 ק"ג10 מ"ר

הכנת פני השטח: הכנה קפדנית של פני השטח חיונית לציפוי מיטבי ועמיד. השטח חייב להיות נקי, יבש, יציב וחופשי מכל זיהומים העלולים להשפיע על ההדבקה. מקסימום תכולת לחות בבטון או במשטח לציפוי– אסור שיעלה על 5%. בטון חדש – מבני בטון חדש חייבים להתייבש לפחות 28 יום. ציפויים ישנים – לכלוך, שומנים, חומרים אורגניים ואבק, חייבים להיות מוסרים בעזרת מכונת קירצוף. יש להחליק גבשושיות ולהסיר חתיכות רופפות ואבק באופן יסודי. אזהרה – אל תשטוף את פני השטח עם מים! אם נשטף – יש לייבש לחלוטין לפחות יומיים.

תיקון חיבורים וחריצים: איטום קפדני של חריצים וחיבורים לפני יישום החומר הינו חשוב ביותר לאיטום ארוך טווח. נקה את החריצים והסדקים שבבטון מאבק, שאריות וזיהומים. שים פריימר אפוקסי 750 על איזור החריצים ותן להתייבש 2-3 שעות. מלא את כל החריצים עם אמפי PU40/50. מרח שיכבה של מריסיל 300 ברוחב 200 מ"מ רוחב כשהחריץ במרכז השיכבה. כשהחומר עדיין רטוב, הנח עליו רצועה מתאימה של בד מריסיל. הדק אותו לספיגה והספג שיכבה נוספת מלמעלה עד שהבד מכוסה לחלוטין. אפשר 12 שעות להתמצקות.

תפרי התפשטות: יש לנקות מאבק. הרחב והעמק את התפרים בחיתוך או חציבה אם נחוץ. יש להעמיק את התפר עד 15 מ"מ. יחס הרוחב/עומק של התפר – בסביבות 1:2. לשם איטום התפר נשתמש בבד שנשים אותו בצורת האות U. שים אמפי PU40/50 בקרקעית התפר. מרח שיכבה של 200 מ"מ רוחב מריסיל 300 כשהתפר במרכז. שים בד מריס מעל הציפוי הלח ובעזרת מכשיר לחץ אותו פנימה אל תוך התפר עד שהוא ייספג וכל החיבור יכוסה מצידו הפנימי. הבד ייצור את צורת האות U. הספג את הבד מצידו החיצוני עם כמות מספקת של מריסיל 300.

משלוחים חינם בהזמנה מעל ₪250